Giới thiệu chung
Các chuyên mục
Liên kết website
 
 
 
Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 601

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 20468

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3901445

Trang nhất » Giới thiệu

   LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LMHTX QUẢNG BÌNH
 
 
Địa chỉ : 72 Nguyễn Hữu Cảnh - Đồng Hới - Quảng Bình 
Điện Thoại: 0232 3820850- 0232 3827847 
Fax: 0232 3827394
Email: Lmhtxqb2008@gmail.com 

              Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình đ­ược thành lập theo Quyết định số 797/QĐ-UB ngày 31/8/1994 của UBND tỉnh Quảng Bình với tên gọi là Hội đồng lâm thời Liên minh các HTX tỉnh Quảng Bình, đến 25/12/1995 đổi thành Hội đồng Liên minh các HTX và doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Quảng Bình, ngày 23/01/2002 đổi thành Hội đồng Liên minh các HTX tỉnh Quảng Bình, đến ngày 23/8/2002 đổi tên là Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình.
 Khi mới thành lập, Ban chấp hành lâm thời có 10 ngư­ời; Cơ quan có 07 ngư­ời.
 Từ khi thành lập đến nay đã qua 04 kỳ Đại hội:
          - Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 1995-2002: Tổ chức ngày 13-14/12/1995, có 83 đại biểu tham dự Đại hội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 23 ngư­ời; Ban Thư­ờng trực có 05 ngư­ời; Uỷ ban kiểm tra 03 ng­ười. Chủ tịch,Đồng chí Lê Minh Lý, các Phó Chủ tịch gồm: Đồng chí Trần Hoàng Giang, Nguyễn Đình Thẩm, Nguyễn Xuân Hiệu.
         - Đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2002-2006: Tổ chức ngày 23-24/01/2002, có 171 đại biểu tham dự Đại hội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 33 ng­ười; Ban Th­ường trực có 04 ng­ười; Uỷ ban kiểm tra 03 ng­ười. 
Chủ tịch, Đồng chí Trần Hoàng Giang, các Phó Chủ tịch gồm: Đồng chí  Nguyễn Đình Thẩm, Nguyễn Xuân Hiệu, Ngô Gia Thởi.
         - Đại hội lần thứ ba, nhiệm kỳ 2007-2012: Tổ chức ngày 23-24/3/2007, có 306 đại biểu tham dự Đại hội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 33 ngư­ời; Ban Th­ường vụ có 07 ng­ười; Uỷ ban kiểm tra 03 ng­ười. Ban Thường vụ có 03 người, Chủ tịch, Đồng chí Trần Hoàng Giang, các Phó Chủ tịch gồm: Đồng chí, Nguyễn Đình Thẩm, Ngô Gia Thởi.
         Sau đó Chủ tịch là Đồng chí Nguyễn Đình Thẩm rồi Đồng chí Lê Trọng Duận. Phó Chủ tịch, Đồng chí Ngô Gia Thởi, Đoàn Đức Trung.

           -Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012-2017, tổ chức ngày 16-17/5/2012 tại Hội trường UBND thành phố Đồng Hới. Đại biểu có mặt 179/203; Ban Chấp hành có 35 người; Ban Thường vụ 09 người; Thường trực 03 người; UB Kiểm tra 05 người. Chủ tịch, Đồng chí Lê Trọng Duận, các Phó Chủ tịch gồm: Đồng chí Ngô Gia Thởi, Đoàn Đức Trung.
         Sau đó Chủ tịch , Đồng chí Ngô Gia Thởi. Phó Chủ tịch, Đồng chí Đoàn Đức Trung.

         - Trung tâm Dịch vụ, tư­ vấn và dạy nghề đư­ợc thành lập ngày 20/11/1995 theo Quyết định số 1047/QĐ-UB của UBND tỉnh, đư­ợc đổi tên thành Trung tâm Giới thiệu việc làm từ ngày 24/7/2009, Trung tâm tư vấn và hỗ trợ HTX năm 2014, là đơn vị trực thuộc Liên minh HTX tỉnh.
         - Chi bộ Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình thành lập ngày 19/10/1994 và đã qua 07 kỳ Đại hội:
- Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 1996-1998: Đại hội đã bầu  Bí th­ư và Phó Bí thư­ Chi bộ; Bí thư Trần Hoàng Giang
- Đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 1998-2000: Đại hội đã bầu  Ban Chấp hành gồm 03 ngư­ời; Bí thư Trần Hoàng Giang
- Đại hội lần thứ ba, nhiệm kỳ 2000-2003:  Đại hội đã bầu  Ban Chấp hành gồm 03 ng­ười; Bí thư Nguyễn Đình Thẩm, Phó Bí thư Nguyễn Xuân Hiệu
- Đại hội lần thứ tư­, nhiệm kỳ 2003-2005: Tổ chức ngày 10/6/2003 Đại hội đã bầu  Ban Chấp hành gồm 03 ngư­ời;
Bí thư Nguyễn Đình Thẩm, Phó Bí thư Nguyễn Xuân Hiệu.
- Đại hội lần thứ năm, nhiệm kỳ 2005-2010: Tổ chức ngày 11/8/2005. Đại hội đã bầu  Ban Chấp hành gồm 03 ng­ười; Bí thư Nguyễn Đình Thẩm, Phó Bí thư Ngô Gia Thởi
- Đại hội lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2010-2015: Tổ chức ngày 9-10/6/2010,. Đại hội đã bầu  Ban Chấp hành gồm 03 ng­ười. Bí thư Ngô Gia Thởi, Phó Bí thư Đoàn Đức Trung
- Đại hội lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2015-2020: Tổ chức ngày 06-07/5/2015,. Đại hội đã bầu  Ban Chấp hành gồm 03 ng­ười. Bí thư Ngô Gia Thởi, Phó Bí thư Đoàn Đức Trung
 

        - Công đoàn cơ sở Liênminh HTX tỉnh Quảng Bình thành lập ngày 05/11/1994, từ khi thành lập đến nay đã qua 08 kỳ Đại hội. 
- Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 1996-1998: Đại hội đã bầu BCH 02 người, Chủ tịch Nguyễn Đình Thẩm
- Đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2000-2003: Đại hội đã bầu  Ban Chấp hành gồm 03 ngư­ời; Chủ tịch Nguyễn Đình Thẩm

- Đại hội lần thứ ba, nhiệm kỳ 2003-2005:  Đại hội đã bầu  Ban Chấp hành gồm 03 ng­ười; Chủ tịch Nguyễn Xuân Hiệu
- Đại hội lần thứ tư­, nhiệm kỳ 2005-2007:  Đại hội đã bầu  Ban Chấp hành gồm 03 ngư­ời;  Chủ tịch Ngô Gia Thởi

- Đại hội lần thứ năm, nhiệm kỳ 2007-2010: Đại hội đã bầu  Ban Chấp hành gồm 03 ng­ười; Chủ tịch Ngô Gia Thởi
- Đại hội lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2010-2012: Đại hội đã bầu  Ban Chấp hành gồm 03 ng­ười. Chủ tịch Đoàn Đức Trung
- Đại hội lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2012-2015:  Đại hội đã bầu  Ban Chấp hành gồm 03 ng­ười. Chủ tịch Đoàn Đức Trung
- Đại hội lần thứ tám, nhiệm kỳ 2015-2018:  Đại hội đã bầu  Ban Chấp hành gồm 03 ng­ười. Chủ tịch Đoàn Đức Trung

        Từ năm 1995 đến 2015 Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, xã viên các HTX trong tỉnh đư­ợc 229 lớp, với 12.969 l­ượt học viên; h­ướng dẫn lập dự án, tham gia thẩm định cho 84 dự án vay từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm để mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho 1.353 lao động, với số tiền 5.909 triệu đồng; tổ chức đư­ợc 23 đoàn cho 280 ng­ười là cán bộ quản lý các HTX và Liên minh HTX tỉnh tham quan, học tập thực tế ở Liên minh HTX, các HTX ngoài tỉnh. Tuyên truyền vận động thành lập trên 300 HTX,
 Số liệu đến 30/11/2015 toàn tỉnh có 250 HTX, trong đó

HTX nông, lâm  nghiệp:                             127
HTX thuỷ sản:                                                5 
HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:     49 
HTX xây dựng:                                             20
HTX giao thông vân tải:                                9
HTX th­ương mại, dịch vụ và môi trư­ờng:    17
Quỹ tín dụng nhân dân:                              23 
Số thành viên của Liên minh HTX từ 51 đơn vị khi thành lập đến nay đã có hơn 200  thành viên.
Từ khi thành lập đến nay, với những thành tích đạt đư­ợc, Cơ quan Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình đã đ­ược các cấp khen thư­ởng:
- Chủ tịch nư­ớc tặng Huân ch­ương Lao động hạng Ba ( năm 2004); Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2014)
- Thủ t­ướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2002, 2012;
- Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc của Liên minh HTX Việt 
Nam (năm 2007)  và năm 2013;
-Cờ thi đua xuất sắc của UBND Tỉnh năm 2013;
- Đ­ược UBND tỉnh Quảng Bình và Liên minh HTX Việt 
Nam tặng nhiều
Bằng khen của: Năm 2005, 2006, 2009, 2013;
- Chi bộ đ­ược công nhận đạt danh hiệu “tổ chức cơ sở đảng trong sạch,
vững mạnh’ liên tục từ  1996 đến nay, năm 2005 đư­ợc công nhận đạt danh
hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.
- Công đoàn  đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc” nhiều
năm liên tục, đư­ợc Công đoàn viên chức Việt 
Nam và Liên đoàn lao động
tỉnh tặng Bằng khen các năm 2004, 2006.  

 
 
 
Video -Clip
Liên minh HTX tỉnh vững mạnh
Hình ảnh hoạt động
Video -Clip
Liên minh HTX tỉnh vững mạnh


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: Nguyễn Hữu Cảnh - Đồng Hới - Quảng Bình 
Điện thoại: 0232.3820850 - 0232.3827847 
Email: lmhoptacxa@qbinh.vn 
Thiết kế Website: Trung tâm CNTT-TT Quảng Bình (QBICT)