Liên Minh Hợp Tác Xã Quảng Bình

http://lienminhhtxqb.org.vn


HTX THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HẢI BẰNG: ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN NHIỆM KỲ 2016 - 2020

HTX THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HẢI BẰNG: ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN NHIỆM KỲ 2016 - 2020
Ngày 22/3/2016, HTX Thương mại và dịch vụ vận tải Hải Bằng đã tổ chức Đại hội thành viên nhiệm kỳ 2016-2020, chuyển đổi mô hình hoạt động theo Luật HTX năm 2012.Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đại diện Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh, phòng Tài chính, phòng Kinh tế UBND thành phố Đồng Hới, UBND phường Bắc Lý cùng với sự có mặt của 11 thành viên HTX.
      Ngày 22/3/2016, HTX Thương mại và dịch vụ vận tải Hải Bằng đã tổ chức Đại hội thành viên nhiệm kỳ 2016-2020, chuyển đổi mô hình hoạt động theo Luật HTX năm 2012.Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đại diện Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh, phòng Tài chính, phòng Kinh tế UBND thành phố Đồng Hới, UBND phường Bắc Lý cùng với sự có mặt của 11 thành viên HTX.

      HTX Thương mại và dịch vụ vận tải Hải Bằng là đơn vị kinh doanh tổng hợp đa dạng ngành nghề, có thể phát huy được khả năng cạnh tranh. Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự nỗ lực phấn đấu của mỗi một các đồng chí thành viên trong HTX nên hoạt động SXKD của HTX Thương mại và dịch vụ vận tải Hải Bằng đạt được nhiều kết quả đáng kể, từng bước khắc phục những hạn chế yếu kém trước đây. Các đồng chí trong Hội đồng quản trị luôn sáng tạo, linh hoạt, chủ động trong công tác quản lý điều hành và các đồng chí thành viên trong HTX luôn tích cực phấn đấu, nổ lực hết mình để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Hoạt động SXKD có lãi, góp phần giải quyết công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, cải thiện nâng cao đời sống cho thành viên và người lao động trong HTX. Tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế HTX, góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương.
Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, đó là:
- Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của các đồng chí HĐQT thiếu đồng bộ.
- Tay nghề của các đồng chí thành viên chưa cao, một số các đồng chí thành viên thiếu nhiệt tình trong công việc
- Việc nâng cấp thiết bị, mở rộng sản xuất kinh doanh đang còn chậm
       Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Ngô Gia Thởi, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà HTX Thương mại và dịch vụ vận tải Hải Bằng đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời cũng nhấn mạnh một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục. Đề nghị các đồng chí trong HĐQT chỉ đạo HTX tập trung  thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, cụ thể:
- Thực hiện chuyển đổi theo luật HTX năm 2012, đổi mới nhận thức tư tưởng, ý thức vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, thành viên trong việc nghiên cứu nắm bắt hiểu rõ Luật, Điều lệ HTX để vận dụng thực hiện tốt vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tránh tình trạng “Rượu cũ, bình mới”.
- Đối với HTX Thương mại và dịch vụ vận tải Hải Bằng, mô hình của HTX là tạo việc làm cho thành viên, vì vậy nhu cầu việc làm của thành viên trong HTX là do HTX tạo ra. Để chuyển đổi theo Luật HTX 2012 đề nghị các đồng chí trong HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, tìm kiếm việc làm và nâng cao thu nhập cho thành viên.
 - Để mô hình kiểu mới hoạt động theo cơ chế thị trường, HTX xây dựng Điều lệ, phương án SXKD phù hợp chặt chẽ. Huy động thêm nguồn vốn góp của thành viên để tăng thêm nguồn vốn hoạt động SXKD.
  -Tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành một cách kịp thời để có những định hướng đúng, có sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh
 -Thực hiện đảm bảo các chế độ chính sách đối với người lao động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp phát động. Tin tưởng rằng cùng với sự quan tâm của các cấp và  sự cố gắng nỗ lực của HTX, HTX Thương mại và dịch vụ vận tải Hải Bằng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra của nhiệm kỳ 2016-2020.
      Tại Đại hội, HTX Thương mại và dịch vụ vận tải Hải Bằng cũng đã tổ chức cho các thành viên tham gia, đóng góp ý kiến vào sửa đổi Điều lệ HTX theo Luật HTX năm 2012. Bầu Hội đồng quản trị có 3 thành viên, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc, bầu  kiểm soát viên đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng theo yêu cầu của Luật HTX năm 2012./.
Kết quả đồng chí Đặng Thị Sáu, Dương Viết Long, Lê Bằng Tín được bầu vào HĐQT; đồng chí Trần Đình Văn kiểm soát viên  HTX.                                                                           
 

Tác giả bài viết: Hồng Diệp

Nguồn tin: Từ Liên minh HTX Quảng Bình

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây