STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số: 504/LMHTX 03/08/2021 Về tạo điều kiện kết nối Cung cầu tiêu thụ sản phẩm
2 Số: 1318/QĐ-TTg 21/07/2021 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
3 Số: 45/2021/NĐ-CP 30/03/2021 NGHỊ ĐỊNH Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã ___________
4 Số: 98/2018/NĐ-CP 04/07/2018 NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP
5 107/2017/NĐ-CP 14/09/2017 Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/09/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.
6 09/2017/TT-BNNPTNT 16/04/2017 Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.
7 24/2017/TT-BTC 27/03/2017 Thông tư số 24/2017/TT-BTC ngày 28/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
8 340/2016/TT-BTC 28/12/2016 HƯỚNG DẪN VỀ MỨC HỖ TRỢ VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH HỖ TRỢ BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA HỢP TÁC XÃ, THÀNH LẬP MỚI HỢP TÁC XÃ, TỔ CHỨC LẠI HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ THEO CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
9 Số: 15/2016/TT-BNNPTNT 09/06/2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHÍ THỤ HƯỞNG HỖ TRỢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
10 Số: 50/2016/NĐ-CP 31/05/2016 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
11 Số: 122/2015/NĐ-CP 13/11/2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở DOANH NGHIỆP, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC, TRANG TRẠI, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
12 Số:122/2015/NĐ-CP 13/11/2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở DOANH NGHIỆP, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC, TRANG TRẠI, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
13 Số: 55/2015/NĐ-CP 08/06/2015 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn _________________
14 Số: 83/2015/TT-BTC 27/05/2015 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ
15 Số 2261/QĐ-TTg 14/12/2014 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
16 Số: 03/2014/TT-BKHĐT 25/05/2014 HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
17 Số 151/2007/NĐ-CP 07/01/2014 NGHỊ ĐỊNH Về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác
18 Số 56-KL/TW 20/12/2013 Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
19 Số: 193/2013/NĐ-CP 20/11/2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỢP TÁC XÃ
20 Số 36- BC/HNDTW 19/05/2013 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2003 - 2012
21 Số 23/2012/QH13 06/01/2013 Luật hợp tác xã
22 Số 193/2013/NĐ-CP 06/01/2013 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỢP TÁC XÃ
23 Số 81/2007/TT-BTC 05/04/2011 Thông tư số 81/2007/TT-BTC ngày 11/7/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã
24 Số 66/TT-BTC 02/03/2011 Thông tư số 66/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/NĐ-CPngày 11/7/2005 của Chính phủ về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã
25 Số: 24 /2010/TT-BTC 22/02/2010 THÔNG TƯ Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Nghề muối
26 Số: 20-CT/TW 01/01/2008 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA IX) VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ.

Số: 504/LMHTX

Về tạo điều kiện kết nối Cung cầu tiêu thụ sản phẩm

Ngày đăng: 24/04/2022

Số: 1318/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày đăng: 24/04/2022

Số: 45/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã ___________

Ngày đăng: 24/04/2022

Số: 98/2018/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 24/04/2022

 
Liên kết website
Thống kê
  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay5,489
  • Tháng hiện tại48,163
  • Tổng lượt truy cập53,616
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây