1           45999447 068ebb44e6d49c87f577ad2afdf5e14d (600 x 400)

HTX THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỒNG PHÚ, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

 •   26/03/2023 10:52:00 PM
 •   Đã xem: 24

Ngày 24/3/2023, Hợp tác xã (HTX) thương mại dịch vụ tổng hợp Đồng Phú đã tổ chức Đại hội thành viên thường niên năm 2022 để đánh giá lại tình hình hoạt động trong năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đại diện Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh, Đảng ủy và UBND phường Đồng Phú, cùng 120 đại biểu tham dự.

LT  167599315 ce86b1622c2952f67d505ad4a2130fdd (600 x 450)

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN LIÊN THỦY ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU THÀNH VIÊN NĂM 2023

 •   23/03/2023 03:43:00 AM
 •   Đã xem: 29

Ngày 23-3-2023, Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Liên Thủy (xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy) tổ chức Đại hội đại biểu thành viên năm 2023. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đại diện Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Bình, Lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác xã tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Đảng ủy và UBND xã Liên Thủy, cùng 250 đại biểu đại diện cho 3.976 thành viên tham dự.

T  1526579 cf5f63f2601e79194de525c8ec9bef52 (600 x 479)

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN ĐỒNG PHÚ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU THÀNH VIÊN NĂM 2023

 •   22/03/2023 04:50:00 AM
 •   Đã xem: 81

Ngày 22-3-2023, Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Đồng Phú (P.Đồng Phú,TP. Đồng Hới) tổ chức Đại hội đại biểu thành viên năm 2023. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đại diện Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Bình, Lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác xã tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Đảng ủy và UBND phường Đồng Phú, cùng 204 đại biểu đại diện cho 1.822 thành viên tham dự.

N  199796302563 9c0c477f66694b8c22bee9ae3a0131ac (600 x 450)

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN NAM LÝ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU THÀNH VIÊN NĂM 2023

 •   21/03/2023 04:34:00 AM
 •   Đã xem: 33

Ngày 21-3-2023, Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) NamLlý (P. Nam Lý,TP. Đồng Hới) tổ chức Đại hội đại biểu thành viên năm 2023. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đại diện Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Bình, Lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác xã tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Đảng ủy và UBND phường Nam Lý, cùng 205 đại biểu đại diện cho 2.022 thành viên tham dự.

XT  183902077007 0ec5f34bc26498eee056f5bd27f271b5 (600 x 450)

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XUÂN THỦY ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU THÀNH VIÊN NĂM 2023

 •   15/03/2023 03:44:00 AM
 •   Đã xem: 172

Ngày 14-3-2023, Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Xuân Thủy (xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy) tổ chức Đại hội đại biểu thành viên năm 2023. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đại diện Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Bình, Lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác xã tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Đảng ủy và UBND xã Xuân Thủy, cùng 230 đại biểu đại diện cho 1.542 thành viên tham dự.

Đồng chí Lê Xuân Tuyên được trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Thủy, tổ chức đại hội thường niên

 •   09/03/2023 04:21:00 AM
 •   Đã xem: 41

Ngày 9-3-2023, Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Thủy, Lệ Thủy tổ chức Đại hội đại biểu thành viên năm 2023. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đại diện Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Bình, Ngân hàng Hợp tác tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Đảng ủy và UBND xã Thanh Thủy, cùng 200 đại biểu đại diện cho 2.416 thành viên tham dự.

NT 1   1562253231 5608f18e162a43b5d452579fba97ec0a (600 x 450)

Quỹ tín dụng nhân dân Nhân Trạch: Đại hội đại biểu thành viên năm 2023

 •   02/03/2023 08:44:00 PM
 •   Đã xem: 43

Ngày 02-03-2023, Quỹ tín dụng nhân dân Nhân Trạch, huyện Bố trạch, tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội đại biểu thành viên năm 2023 để dánh giá kết quả hoạt động tín dụng năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đại diện Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Bình, Ngân hàng Hợp tác tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Đảng ủy và UBND xã Nhân Trạch cùng 200 đại biểu đại diện cho 4.253 thành viên tham dự:

T     284101891 cbf33e54ae49f84ac78bcede71edefc5 (600 x 450)

Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình: Đại hội Công Đoàn Nhiệm kỳ 2023 – 2028

 •   01/03/2023 04:21:00 AM
 •   Đã xem: 49

Chiều ngày 28/02/2023, Công đoàn Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy và sự quan tâm giúp đỡ của Ban thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh, lãnh đạo cơ quan, đoàn viên công đoàn Liên minh HTX tỉnh đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn thách thức, vươn lên dành nhiều kết quả cao trong nhiệm kỳ 2017-2023.

Đ N806737 f4e772f2de6db2e1701a8908442c2db3

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN ĐỨC NINH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU THÀNH VIÊN

 •   01/03/2023 03:39:00 AM
 •   Đã xem: 36

Ngày 28-02-2023, Quỹ tín dụng nhân dân Đức Ninh, thành phố Đồng Ninh tổ chức Đại hội đại biểu thành viên năm 2023. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đại diện cán bộ Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Bình, Ngân hàng Hợp tác tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Đảng ủy và UBND xã Đức Ninh, cùng 220 đại biểu đại diện cho 4.500 thành viên tham dự.

VT   081038182 c05f54c515981191545fabbc6816b629 (600 x 450)

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VẠN TRẠCH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU THÀNH VIÊN

 •   21/02/2023 08:00:00 PM
 •   Đã xem: 496

Ngày 21-02-2023, Quỹ tín dụng nhân dân Vạn Trạch (xãVạn Trạch, huyện Bố Trạch) tổ chức Đại hội đại biểu thành viên năm 2023. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đại diện lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Bình, Ngân hàng Hợp tác tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Đảng ủy, UBND xã VạnTrạch và 300 đại biểu đại diện cho 5.500 thành viên tham dự:

LT  944641611 e2b8be3e67a7369850307e4c5051ae4c (600 x 424)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT KHỐI THI ĐUA KINH TẾ TẬP THỂ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP PHÍA NAM

 •   12/02/2023 08:49:00 PM
 •   Đã xem: 84

Ngày 10 tháng 2 năm 2023 Khối thi đua KTTT lĩnh vực nông nghiệp phía Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết thi đua khen thưởng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đ/c Ngô Gia Thởi, chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình, Đ/c Mai Xuân Toàn – Phó Giám đốc Sở Nội vụ cùng với 13 HTX trong khối.

z4093641713727 390a5eac3e72681c9c382b76b9750f22 (600 x 450)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT KHỐI THI ĐUA KINH TẾ TẬP THỂ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP PHÍA BẮC

 •   09/02/2023 09:25:00 PM
 •   Đã xem: 98

Ngày 8 tháng 2 năm 2023 Khối thi đua KTTT lĩnh vực nông nghiệp phía Bắc tổ chức Hội nghị Tổng kết thi đua khen thưởng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đ/c Nguyễn Đình Thuyến PCT- Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình, Đ/c Hồ Quyết Thắng, Trưởng phòng thi đua khen thưởng -Sở Nội vụ cùng với 10 HTX.

TT VP 4029998049587 9b3d034d738b30d9b4314a8df16ee63f (450 x 600)

Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình: Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023

 •   12/01/2023 10:26:00 PM
 •   Đã xem: 83

Sáng ngày 11/01/2023, tại trụ sở Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình, Ban chấp hành công đoàn phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, phát động thi đua năm 2023

HN 90144243 31ed581ca565492bb8fd033107c97c76 (600 x 450)

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LIÊN LIÊN MINH HTX TỈNH QUẢNG BÌNH LẦN 6, KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2020-2025

 •   22/12/2022 10:45:00 PM
 •   Đã xem: 162

Ngày 23/12/2022, Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá tình hình hoạt động kinh tế tập thể (KTTT) năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 2023.

HTX  cd4cfb01125f4b10

Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho hợp tác xã

 •   13/12/2022 04:15:00 AM
 •   Đã xem: 128

Các hoạt động tập huấn, thông tin về ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho hợp tác xã (HTX) tạo cơ hội cho HTX và doanh nghiệp, nhà đầu tư hợp tác, liên kết sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

HTX 917900610713 fa6710b1209c07a7bd2c0afed3339450 (600 x 337)

Quảng Bình: Khát vọng làm giàu trên vùng đất cát

 •   13/12/2022 02:55:00 AM
 •   Đã xem: 153

Từ mô hình chăn nuôi Đà điểu thành công của gia đình, anh Võ Đình Sữu đã mạnh dạn đầu tư, phát triển trang trại thành Hợp tác xã chăn nuôi tổng hợp sạch công nghệ cao Ngọc Sữu (HTX) với quy mô lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao trên vùng đất cát Quảng Bình.

T   z3722948944530 a303615e25d8b981f0bfc54d978fb56d (600 x 337)

Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể

 •   14/09/2022 09:50:00 PM
 •   Đã xem: 235

Chiều 14/9, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo (BCĐ) phát triển kinh tế tập thể (KTTT) nhằm đánh giá tình hình KTTT trong 8 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phát triển KTTT tỉnh chủ trì.

HHH a6ad4ad95fb51a508ea (600 x 450)

Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình

 •   07/09/2022 03:35:00 AM
 •   Đã xem: 197

Thực hiện Quyết định 441-QĐ/ĐUK của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Ngày 07/09/2022, Chi bộ Liên minh HTX tỉnh đã long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới đối với 1 quần chúng ưu tú: Nguyễn Thị Thúy Hằng. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của Chi bộ.


Các tin khác

04/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường vai trò của các sở, ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế tập thể và mô hình hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 03/08/2022

124/2021/TT-BTC

Thông tư 124/2021/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025

Ngày đăng: 13/06/2022

6447/VPCP-NN

tình hình hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký, tổ chức lại theo Luật

Ngày đăng: 08/06/2022

Số: 504/LMHTX

Về tạo điều kiện kết nối Cung cầu tiêu thụ sản phẩm

Ngày đăng: 24/04/2022

 
Liên kết website
Thống kê
 • Đang truy cập5
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm4
 • Hôm nay3,440
 • Tháng hiện tại48,865
 • Tổng lượt truy cập656,125
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây