STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 124/2021/TT-BTC 29/12/2021 Thông tư 124/2021/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025
2 6447/VPCP-NN 13/09/2021 tình hình hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký, tổ chức lại theo Luật
3 Số: 504/LMHTX 03/08/2021 Về tạo điều kiện kết nối Cung cầu tiêu thụ sản phẩm
4 Số: 1318/QĐ-TTg 21/07/2021 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
5 Số: 45/2021/NĐ-CP 30/03/2021 NGHỊ ĐỊNH Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã ___________
6 167/QĐ-TTg 02/02/2021 Phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025
7 17/BTC-TCDN 03/01/2021 Hướng dẫn xử lý các khoản nợ của hợp tác xã ngừng hoạt động
8 1804/QĐ-TTg 12/11/2020 Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025
9 134/NQ-CP 24/09/2020 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
10 70-KL/TW 08/03/2020 Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
11 01/2020/TT-BKHĐT 18/02/2020 Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã
12 77/2019/NĐ-CP 09/10/2019 NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ HỢP TÁC
13 Số: 98/2018/NĐ-CP 04/07/2018 NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP
14 24/2017/TT-BTC 27/03/2017 Thông tư số 24/2017/TT-BTC ngày 28/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
15 42/2016/TT-NHNN 29/12/2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH XẾP HẠNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN
16 Thông tư 29/12/2016 Quy định xếp loại quỹ tín dụng nhân dân
17 Số: 50/2016/NĐ-CP 31/05/2016 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
18 Số: 122/2015/NĐ-CP 13/11/2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở DOANH NGHIỆP, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC, TRANG TRẠI, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
19 Số:122/2015/NĐ-CP 13/11/2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở DOANH NGHIỆP, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC, TRANG TRẠI, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
20 Số: 55/2015/NĐ-CP 08/06/2015 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn _________________
21 Số: 83/2015/TT-BTC 27/05/2015 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ
22 04/2015/TT-NHNN 30/03/2015 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN
23 Số: 03/2014/TT-BKHĐT 25/05/2014 HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
24 Số: 193/2013/NĐ-CP 20/11/2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỢP TÁC XÃ
25 Số 23/2012/QH13 06/01/2013 Luật hợp tác xã
26 Số 193/2013/NĐ-CP 06/01/2013 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỢP TÁC XÃ
27 23/2012/QH13 19/11/2012 Luật HTX 2012
28 Số 66/TT-BTC 02/03/2011 Thông tư số 66/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/NĐ-CPngày 11/7/2005 của Chính phủ về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã
29 Số: 20-CT/TW 01/01/2008 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA IX) VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ.
30 13-NQ/TW 17/03/2002 VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ

124/2021/TT-BTC

Thông tư 124/2021/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025

Ngày đăng: 13/06/2022

6447/VPCP-NN

tình hình hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký, tổ chức lại theo Luật

Ngày đăng: 08/06/2022

Số: 504/LMHTX

Về tạo điều kiện kết nối Cung cầu tiêu thụ sản phẩm

Ngày đăng: 24/04/2022

Số: 1318/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày đăng: 24/04/2022

 
Liên kết website
Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay1,993
  • Tháng hiện tại10,131
  • Tổng lượt truy cập143,488
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây