Quỹ TDND Gia Ninh tổ chức Đại hội Đại biểu thành viên thường niên năm 2019

Thứ tư - 20/03/2019 22:03
Ngày 19/3/2019, Quỹ TDND Gia Ninh tổ chức Đại hội Đại biểu thành viên thường niên năm 2019. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Bình, ngân hàng hợp tác xã, Liên minh HTX tỉnh, các đồng chí đại diện Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND 5 xã: Gia Ninh, Võ Ninh, Hàm Ninh, Hải Ninh, Duy Ninh và các QTDND trên địa bàn huyện Quảng Ninh, cùng 157 đại biểu đại diện cho 3.092 thành viên của Quỹ đã đến dự.
Quỹ TDND Gia Ninh tổ chức Đại hội Đại biểu thành viên thường niên năm 2019

          Trong năm 2018 dư âm sự cố môi trường biển làm ảnh hưởng phần nào đến việc đánh bắt nuôi trồng, dịch vụ thu mua, buôn bán hàng thủy sản của bà con ngư dân xã Gia Ninh, Hải Ninh, Duy Ninh, Võ Ninh, Hàm Ninh. Bên cạnh đó còn ảnh hưởng đến thời tiết khắc nghiệt, nằng nóng, lũ lụt bất thường, dịch bệnh hoành hành. Giá cả thị trường có nhiều biến động; giá đầu ra hàng nông sản không tăng, giá bán gia súc, gia cầm giảm mạnh, ảnh hưởng không nhỏ đến các hộ SXKD, dịch vụ;  làm cho thị trường tiền tệ, tín dụng ngân hàng có nhiều diễn biến phức tạp. Đặc biệt là sự biến động cạnh tranh gay gắt về lãi suất huy động và lãi suất cho vay giữa các tổ chức tín dụng nói chung, Quỹ tín dụng nhân dân Gia Ninh nói riêng gặp không ít khó khăn, ngoài những khó khăn chung, Quỹ TDND Gia Ninh còn có những hạn chế, như quy mô chưa lớn, năng lực tài chính chưa cao, nguồn tiền tiết kiệm so với dư nợ cho vay một số địa bàn chưa cân đối; nắm bắt cơ chế chính sách một số lĩnh vực còn hạn chế, dư âm của HTX tín dụng trước đây vẫn còn. Nhưng được sự quan tâm của Lãnh đạo 5 xã, Lãnh đạo các ban ngành đoàn thể cùng với sự nổ lực phấn đấu của cán bộ, nhân viên QTD.
          Đến 31/12/2018, Quỹ có 3.092 thành viên tăng 368 thành viên tăng 13,5 thành viên so với cuồi năm 2017; tổng nguồn vốn hoạt động đạt 166,2 tỷ đồng, tăng 29,5 tỷ tỷ lệ tăng trưởng 21,6% so với năm 2017; vốn Điều lệ 5,5 tỷ đồng (chiếm 3,35% tổng nguồn vốn); tăng 401 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng 7,7% so với năm 2017 ; vốn huy động 137,4 tỷ đồng (chiếm 82,7% tổng nguồn vốn), tăng 10,5 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 8,3% so với năm 2018; dự nợ cho vay đạt 149,4 tỷ đồng (chiếm 89,9% tổng nguồn vốn); tăng 26,9 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 21,8% so với năm 2017. Chất lượng tín dụng cơ bản tốt; tỷ lệ nợ xấu 0%. Lợi nhuận sau thuế 985,1 triệu đồng.
          Các đồng chí trong HĐQT của Quỹ tranh thủ ý kiến chỉ đạo định hướng của lãnh đạo Đảng ủy, UBND 5 xã; thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định của NHNN, của pháp luật. Tổ chức triển khai tốt Nghị quyết HĐQT, ban hành Nghị quyết phù hợp, sát với tình hình thực tế. Từng thành viên phát huy tốt vai trò chức năng nhiệm vụ của mình, duy trì đầy đủ, thường xuyên họp báo, đánh giá rút kinh nghiệm hoạt động trong tháng, quý, năm. Tích cực tổ chức phối hợp xử lý những món nợ có dấu hiệu rủi ro cao, nợ quá hạn, nợ xấu.
          Bộ máy điều hành đã bám sát mục tiêu tôn chỉ hoạt động của Quỹ, bám sát mục tiêu kinh tế trọng điểm của từng địa bàn hoạt động; triển khai tốt Nghị quyết HĐQT tổ chức phân công cụ thể cho từng bộ phận, từng cá nhân đôn đốc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của từng bộ phận. Gắn trách nhiệm thực hiện với trách nhiệm được phân công lấy kết quả công việc làm thước đo chất lượng cán bộ. Quỹ luôn chấp hành nghiêm chế độ báo cáo thống kê, hạch toán kế toán kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tín đúng, đủ, chính xác. Thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn. Đảm bảo hoạt động nghiệp vụ an toàn hiệu quả, nghiêm túc khắc phục sữa chữa. Các đồng chí HĐQT đã biết tận dụng nắm chắc địa bàn hoạt động, biết rõ những khó khăn, thuận lợi của thành viên, vì vậy quỹ đã duy trì được hoạt động ổn định, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá so với nhiều năm trước. Đạt được kết qủa trên quỹ nhờ sự quan tâm chỉ đạo hỗ trợ giúp đỡ của Đảng uỷ, UBND 5 xã Gia Ninh, Hàm Ninh, Hải Ninh, Duy Ninh, Võ Ninh. Sự quan tâm giúp đỡ chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình, Ngân hàng HTX, Liên minh HTX Quảng Bình; sự Lãnh đạo vững vàng của chi bộ Đảng QTDND Gia Ninh, bám sát tôn chỉ mục đích phương châm hoạt động. Sự đoàn kết nhạy bén của các đồng chí trong HĐQT-BĐH-Ban kiểm soát và toàn thể cán bộ QTDND Gia Ninh.
Qua quá trình hoạt động với sự nổ lực phấn đấu vươn lên không mệt mỏi của tập thể cán bộ, thành viên QTDND Gia Ninh. Tại Đại hội đơn vị được trao tặng danh hiệu Thi đua năm 2017, 2018 đó là: Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Quảng Bình, Danh hiệu tập thể xuất sắc cho Quỹ, Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình cho đồng chí Chủ tịch HĐQT. Đồng thời Lãnh đạo Quỹ cũng trao tặng giấy khen cho một số thành viên có thành tích xuát sắc trong hoạt động năm 2018.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lãnh đạo UBND xã Gia Ninh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Qũy TDND Gia Ninh đã đạt được trong năm qua. Đồng thời đồng chí cũng đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp cho QTDND Gia Ninh trong thời gian tới:
1- QTDND xã Gia Ninh thực hiện tốt công tác giao dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ đàng viên, thực hiện Nghị quyết TW4 khóa 12 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị coi đây là một biện pháp quan trọng để làm tốt công tác xây dựng Đảng, từ đó sẽ làm tốt nội dung chuyên môn.
2- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động phát triển thành viên, cần năm bắt nhanh nhạy, xác định được cơ chế cho vay, giải quyết nhanh gọn thông thoáng, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thành viên trong quá trình vay vốn, huy động tiền gửi.
3- Thực hiện tốt cuộc vận động, huy động các nguồn vốn tập trung các nguồn vốn cho vay hỗ trợ thành viên. Không tập trung nguồn vốn tín dụng lớn đối với các lĩnh vực rủi ro cao. Tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng kiểm soát của đơn vị và nâng cao chất lượng tín dụng.
4- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, chú trọng công tác nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ của Quỹ. Giữ gin đoàn kết nội bộ tốt, các đồng chí trong HĐQT, BKS nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra trong năm 2019, các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, xứng đáng với những thành tích mà đơn vị đã đạt được trong những năm qua.
5- Thực hiện tốt công tác chính sách điều hành tiền tệ theo đúng quy định của Nhà nước. Tiếp tục bám sát mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương, có tư duy nhanh nhạy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Quỹ. Thực hiện tốt việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi, cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên sản xuất kinh doanh.
6- Tranh thủ sự lãnh đạo, chí đạo của Chính quyền địa phương, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, đồng thời thực hiện tốt các hoạt động xã hội như VHVN, TDTT, các hoạt động từ thiện, hoạt động an sinh xã hội các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên các địa bàn hoạt động.  Quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo đúng thực chất, tạo động lực phấn đấu cho cán bộ, thành viên của Quỹ.
 
 
 

Tác giả bài viết: Hồng Diệp

Nguồn tin: liên minh hợp tác xã Tỉnh Quảng Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

04/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường vai trò của các sở, ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế tập thể và mô hình hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 03/08/2022

124/2021/TT-BTC

Thông tư 124/2021/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025

Ngày đăng: 13/06/2022

6447/VPCP-NN

tình hình hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký, tổ chức lại theo Luật

Ngày đăng: 08/06/2022

Số: 504/LMHTX

Về tạo điều kiện kết nối Cung cầu tiêu thụ sản phẩm

Ngày đăng: 24/04/2022

 
Liên kết website
Thống kê
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay504
  • Tháng hiện tại58,300
  • Tổng lượt truy cập1,486,943
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây