QUỸ TDND GIA NINH, QUẢNG NINH, TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU THÀNH VIÊN NĂM 2017

Thứ năm - 16/03/2017 21:38

QUỸ TDND GIA NINH, QUẢNG NINH, TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU THÀNH VIÊN NĂM 2017

Ngày 16/3/2017, Quỹ TDND Gia Ninh tổ chức Đại hội Đại biểu thành viên thường niên năm 2017. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Bình, ngân hàng hợp tác xã, Liên minh HTX tỉnh, các đồng chí đại diện Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND 5 xã: Gia Ninh, Võ Ninh, Hàm Ninh, Hải Ninh, Duy Ninh và các QTDND trên địa bàn huyện Quảng Ninh, cùng 200 đại biểu thay mặt cho 2.558 thành viên của Quỹ đã đến dự.
        Trong năm 2016 diễn biến tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình còn gặp một số khó khăn nhất định trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đánh bắt nuôi trồng và tiêu thụ hàng hóa thủy hải sản biển. Đặc biệt là sự cố ô nhiễm môi trường biển ảnh hưởng trực tiếp đến bà con ngư dân 4 tỉnh Miển Trung nói chung, xã Hải Ninh, Võ Ninh, Hàm Ninh, Duy Ninh, Gia Ninh nói riêng. Chính phủ đã thực hiện các chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời, nhưng vẫn phục hồi chậm. Ngư trường đánh bắt thủy sản bị thu hẹp, thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa thủy, hải sản biển gặp khó khăn sức mua giảm. Bên cạnh đó còn ảnh hưởng thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng, lũ lụt bất thường, dịch bệnh hoành hành. Giá cả thị trường có nhiều biến động, làm cho thị trường tiền tệ, tín dụng ngân hàng có nhiều diễn biến phức tạp. Đặc biệt là sự biến động cạnh tranh gay gắt về lãi suất huy động và lãi suất cho vay giữa các tổ chức tín dụng nói chung, Quỹ tín dụng nhân dân Gia Ninh nói riêng gặp không ít khó khan. Mặt khác Quỹ tín dụng nhân dân Gia Ninh hoạt động với quy mô chưa lớn, năng lực tài chính chưa cao, nguồn tiền gửi tiết kiệm so với dự nợ cho vay một số địa bàn chưa cân đối, nắm bắt cơ chế chính sách một số lĩnh vực còn hạn chế, dư âm của HTX tín dụng trước đây vẫn còn. Nhưng được sự quan tâm của Lãnh đạo 5 xã Gia Ninh, Võ Ninh, Hàm Ninh, Hải Ninh, Duy Ninh, Lãnh đạo chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Quảng Bình, Ngân hàng HTX cùng với sự nổ lực phấn đấu của cán bộ, nhân viên QTD.
          Đến 31/12/2016, Quỹ có 2.558 thành viên tăng 247 thành viên; tổng nguồn vốn hoạt động 115 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 27,5%; vốn Điều lệ 4.669 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng 38% ; vốn huy động 107 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 42%; dự nợ cho vay 97 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 27,8%, trong đó nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,1% tổng dự nợ cho vay. Lợi nhuận 704 triệu đồng.
          Các đồng chí trong HĐQT của Quỹ bám sát mục đích tôn chỉ hoạt động; tổ chức thực hiện nghiêm túc Điều lệ QTD; Nghị quyết HĐQT; quy định của NHNN  nội quy, quy chế hoạt động đã đề ra. Từng thành viên phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình, duy trì đầy đủ thường xuyên họp báo, giao ban, đánh giá kiểm điểm rút kinh nghiệm trong hoạt động. Tích cực tổ chức xử lý các món nợ có dấu hiệu rủi ro, nợ quá hạn, nợ xấu.
                Quỹ TDND Gia Ninh  Đại hội Đại biểu  năm 2017. (Ảnh Trịnh Hồng)

          Bộ máy điều hành tổ chức phân công cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân và đôn đốc kiểm tra thực hiện. Gắn trách nhiệm thực hiện với trách nhiệm được phân công lấy kết quả công việc làm thước đo chất lượng cán bộ. Quỹ luôn chấp hành nghiêm chế độ báo cáo thống kê, hạch toán kế toán kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tính đúng, tính đủ, tính chính xác. Thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn. Đảm bảo hoạt động nghiệp vụ an toàn hiệu quả, nghiêm túc khắc phục sữa chữa. Các đồng chí HĐQT đã biết tận dụng nắm chắc địa bàn hoạt động, biết rõ những khó khăn, thuận lợi của thành viên, vì vậy quỹ đã duy trì được hoạt động ổn định, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá so với nhiều năm trước. Đạt được kết qủa trên quỹ nhờ sự quan tâm chỉ đạo hỗ trợ giúp đỡ của Đảng uỷ, UBND 5 xã Gia Ninh, Hàm Ninh, Hải Ninh, Duy Ninh, Võ Ninh. Sự quan tâm giúp đỡ chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình, Ngân hàng HTX, Liên minh HTX Quảng Bình; sự Lãnh đạo vững vàng của chi bộ Đảng QTDND Gia Ninh, bám sát tôn chỉ mục đích phương châm hoạt động. Sự đoàn kết nhạy bén của các đồng chí trong HĐQT-BĐH-Ban kiểm soát và toàn thể cán bộ QTDND Gia Ninh.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí đại diện Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Bình đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Qũy TDND Gia Ninh đã đạt được trong năm qua. Đồng thời đồng chí cũng đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp cho QTDND Gia Ninh:
        1 - Bám sát tôn chỉ, mục tiêu hoạt động của QTDND; định hướng phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương để chỉ đạo, điều hành hoạt động của Quỹ đúng định hướng, hỗ trợ phát triển KT-XH địa phương.
        2 - Triển khai kịp thời, có hiệu quả các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ của NHNN. Trong đó thực hiện nghiêm túc các quy định và chỉ đạo của NHNN về lãi suất, áp dụng các mức lãi suất huy động cho vay hợp lý, tiết giảm chi phí hoạt động, chia sẻ khó khăn với thành viên và thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động của mô hình QTDND.
       3 - Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả Đề án Tái cơ cấu lại và Đề án Xử lý nợ xấu gắn với thực hiện Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 10/01/2017 và Thông tư số  04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 của NHNN Việt Nam.
       4 - Chủ động xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm 2017 sát với thực tế, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội địa phương và định hướng các chỉ tiêu của NHNN Chi nhánh Quảng Bình. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật trong hoạt động, đặc biệt là hoạt động tín dụng.
       5 - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bộ máy điều hành; củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ, nâng cao nhận thức và hiệu quả công tác kiểm soát QTDND tăng cường hiệu lực, hiệu quả hệ thống kiểm soát; thực hiện nghiêm túc các quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro, chấp hành các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động.
     6 - Thực hiện tốt chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ, cho vay ngắn hạn lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với lãi suất ưu đãi theo quy định của NHNN Việt Nam.
      7 - Tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả phù hợp với quy mô, cơ cấu nguồn vốn và năng lực quản trị rủi ro, đặc biệt là tín dụng tại các địa bàn mở rộng. Kiểm soát và hạn chế rủi ro tập trung tín dụng. Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, nâng cao chất lượng tín dụng, có biện pháp xử lý dứt điểm nợ xấu và kiểm soát nợ xấu phát sinh mới.
8 - Rà soát lại các quy định hoạt động nội bộ để ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung nhất là quy định về cho vay đối với khách hàng phù hợp với Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 Quy định về cho vay của TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.
     9 - Đảm bảo an toàn tuyệt đối về công tác kho quỹ. Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo Thông tư số 35/2015/TT-NHNN. Thường xuyên duy trì các tỷ lệ an toàn, đảm bảo khả năng thanh khoản. Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị thanh tra.
        10 - Quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo đúng thực chất, tạo động lực phấn đấu cho cán bộ và người lao động. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.

 
 
 
 

Tác giả bài viết: Hồng Diệp

Nguồn tin: Từ Liên minh HTX Quảng Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

04/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường vai trò của các sở, ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế tập thể và mô hình hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 03/08/2022

124/2021/TT-BTC

Thông tư 124/2021/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025

Ngày đăng: 13/06/2022

6447/VPCP-NN

tình hình hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký, tổ chức lại theo Luật

Ngày đăng: 08/06/2022

Số: 504/LMHTX

Về tạo điều kiện kết nối Cung cầu tiêu thụ sản phẩm

Ngày đăng: 24/04/2022

 
Liên kết website
Thống kê
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay504
  • Tháng hiện tại58,247
  • Tổng lượt truy cập1,486,890
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây