Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Liên minh Hợp tác xã

Thứ ba - 20/05/2014 03:31
Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Liên minh Hợp tác xã
           Chiều nay (7/4), tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam về tình hình kinh tế tập thể, hoạt động của Liên minh HTX và thống nhất chương trình phối hợp hoạt động của hai cơ quan.
Báo cáo tại buổi làm viêc, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Đào Xuân Cần cho biết: tính đến cuối năm 2013, cả nước có hơn 370.000 tổ hợp tác, giảm 213 tổ hợp tác so với năm 2012; 19.800 HTX, tăng 180 HTX so với năm 2012. Trong điều kiện kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, cơ bản các HTX vẫn duy trì hoạt động, tạo thêm việc làm và thu nhập cho các thành viên và người lao động. Các HTX tiếp tục được củng cố, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động. Một số HTX nỗ lực vươn lên, trở thành các đơn vị sản xuất kinh doanh có hiệu quả góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.
          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, khu vực kinh tế tập thể vẫn còn những hạn chế, tồn tại. Đó là tăng trưởng của khu vực HTX còn thấp, hiệu quả hoạt động chưa cao. Nhiều HTX hoạt động cầm chừng, hình thức, làm ăn thua lỗ, lợi ích mang lại cho thành viên chưa nhiều. Nhận thức của các cấp, các ngành về đường lối, quan điểm phát triển kinh tế tập thể về bản chất HTX mới chưa đầy đủ, dẫn đến trong chỉ đạo có biểu hiện thiếu quan tâm, lúng túng, buông lỏng, đồng thời vừa có biểu hiện can thiệp sâu vào tổ chức hoạt động của HTX, nhất là cấp cơ sở…
           Tại buổi làm việc, các đại biểu cho rằng, nguyên nhân của tồn tại hạn chế trên là do những khó khăn nội tại của HTX chậm được khắc phục, đặc biệt là khó khăn về vốn, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực. Trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý còn hạn chế về tư duy kinh tế thị trường, làm việc chủ yếu bằng kinh nghiệm, hiểu biết pháp luật ít. Từ đó, Liên minh HTX Việt Nam cũng nêu nhiều đề xuất, trong đó tập trung kiến nghị Ban Bí thư đôn đốc, chỉ đạo các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 56 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể; Sớm phê duyệt chương trình phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2015 – 2019.
Đồng thời đề nghị các cấp chính quyền và các cơ quan nhà nước có liên quan tạo điều kiện để HTX được tham gia các chương trình kinh tế - xã hội tại địa phương.
Phát biểu tại buổi làm viêc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, thời gian tới, MTTQ sẽ đề nghị Chính phủ sớm thông qua các thông tư, văn bản hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị định 193 về quy định một số điều của Luật HTX năm 2013, Triển khai chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ HTX có thâm niên và hỗ trợ chương trình phát triển kinh tế hợp tác.
           Về việc nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX nông nghiệp, ông Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Liên minh HTX phối hợp cùng các Bộ, Ngành, tổ chức chính trị khác nhau để thống nhất phát triển kinh tế hợp tác, tạo điều kiện hỗ trợ người nông dân.
Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Nên chăng chúng ta có đề xuất với Ban Kinh tế Trung ương nên có cuộc tọa đàm ở cấp Quốc gia về vấn đề phát triển kinh tế hợp tác, có liên minh HTX, hội Nông dân, hội Phụ nữ và Mặt trận là khối đoàn thể; bên Đảng có Ban Kinh tế Trung ương, Ban kinh tế của Quốc hội và Bộ Kế hoạch đầu tư cùng tham gia. Thảo luận phát triển kinh tế hợp tác phục vụ nông nghiệp là như thế nào, thảo luận và kiến nghị những giải pháp cụ thể. Về thời gian, đề nghị tháng 8 chúng ta sẽ thực hiện”.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với MTTQ Việt Nam triển khai giám sát về kinh tế hợp tác vào năm 2015, đồng thời phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam trong việc tổ chức, giới thiệu, phổ biến các phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến./.
Chiều nay (7/4), tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam về tình hình kinh tế tập thể, hoạt động của Liên minh HTX và thống nhất chương trình phối hợp hoạt động của hai cơ quan.
Báo cáo tại buổi làm viêc, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Đào Xuân Cần cho biết: tính đến cuối năm 2013, cả nước có hơn 370.000 tổ hợp tác, giảm 213 tổ hợp tác so với năm 2012; 19.800 HTX, tăng 180 HTX so với năm 2012. Trong điều kiện kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, cơ bản các HTX vẫn duy trì hoạt động, tạo thêm việc làm và thu nhập cho các thành viên và người lao động. Các HTX tiếp tục được củng cố, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động. Một số HTX nỗ lực vươn lên, trở thành các đơn vị sản xuất kinh doanh có hiệu quả góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.
         Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, khu vực kinh tế tập thể vẫn còn những hạn chế, tồn tại. Đó là tăng trưởng của khu vực HTX còn thấp, hiệu quả hoạt động chưa cao. Nhiều HTX hoạt động cầm chừng, hình thức, làm ăn thua lỗ, lợi ích mang lại cho thành viên chưa nhiều. Nhận thức của các cấp, các ngành về đường lối, quan điểm phát triển kinh tế tập thể về bản chất HTX mới chưa đầy đủ, dẫn đến trong chỉ đạo có biểu hiện thiếu quan tâm, lúng túng, buông lỏng, đồng thời vừa có biểu hiện can thiệp sâu vào tổ chức hoạt động của HTX, nhất là cấp cơ sở…
           Tại buổi làm việc, các đại biểu cho rằng, nguyên nhân của tồn tại hạn chế trên là do những khó khăn nội tại của HTX chậm được khắc phục, đặc biệt là khó khăn về vốn, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực. Trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý còn hạn chế về tư duy kinh tế thị trường, làm việc chủ yếu bằng kinh nghiệm, hiểu biết pháp luật ít. Từ đó, Liên minh HTX Việt Nam cũng nêu nhiều đề xuất, trong đó tập trung kiến nghị Ban Bí thư đôn đốc, chỉ đạo các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 56 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể; Sớm phê duyệt chương trình phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2015 – 2019.
Đồng thời đề nghị các cấp chính quyền và các cơ quan nhà nước có liên quan tạo điều kiện để HTX được tham gia các chương trình kinh tế - xã hội tại địa phương.
Phát biểu tại buổi làm viêc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, thời gian tới, MTTQ sẽ đề nghị Chính phủ sớm thông qua các thông tư, văn bản hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị định 193 về quy định một số điều của Luật HTX năm 2013, Triển khai chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ HTX có thâm niên và hỗ trợ chương trình phát triển kinh tế hợp tác.
            Về việc nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX nông nghiệp, ông Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Liên minh HTX phối hợp cùng các Bộ, Ngành, tổ chức chính trị khác nhau để thống nhất phát triển kinh tế hợp tác, tạo điều kiện hỗ trợ người nông dân.
Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Nên chăng chúng ta có đề xuất với Ban Kinh tế Trung ương nên có cuộc tọa đàm ở cấp Quốc gia về vấn đề phát triển kinh tế hợp tác, có liên minh HTX, hội Nông dân, hội Phụ nữ và Mặt trận là khối đoàn thể; bên Đảng có Ban Kinh tế Trung ương, Ban kinh tế của Quốc hội và Bộ Kế hoạch đầu tư cùng tham gia. Thảo luận phát triển kinh tế hợp tác phục vụ nông nghiệp là như thế nào, thảo luận và kiến nghị những giải pháp cụ thể. Về thời gian, đề nghị tháng 8 chúng ta sẽ thực hiện”.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với MTTQ Việt Nam triển khai giám sát về kinh tế hợp tác vào năm 2015, đồng thời phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam trong việc tổ chức, giới thiệu, phổ biến các phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến./.

Nguồn tin: Hải Yến/VOV - Trung tâm Tin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

04/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường vai trò của các sở, ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế tập thể và mô hình hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 03/08/2022

124/2021/TT-BTC

Thông tư 124/2021/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025

Ngày đăng: 13/06/2022

6447/VPCP-NN

tình hình hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký, tổ chức lại theo Luật

Ngày đăng: 08/06/2022

Số: 504/LMHTX

Về tạo điều kiện kết nối Cung cầu tiêu thụ sản phẩm

Ngày đăng: 24/04/2022

 
Liên kết website
Thống kê
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay504
  • Tháng hiện tại58,404
  • Tổng lượt truy cập1,487,047
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây