Thể lệ cuộc thi tìm hiểu Luật HTX năm 2012

Thứ năm - 26/11/2015 20:18
 
LIÊN MINH HTX TỈNH QUẢNG BÌNH             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI                                      Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
TÌM HIỂU  LUẬT HTX NĂM 2012

Số:        /TL- LMHTX                                   Quảng Bình, ngày 25  tháng 11  năm 2015
 
THỂ LỆ
Cuộc thi tìm hiểu Luật HTX năm 2012
 
 
 

Thực hiện Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX năm 2012; Kế hoạch số 703/KH-LMHTXVN ngày 15/10/2015 về tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật HTX năm 2012; căn cứ Quyết định số 190/QĐ-LMHTX ngày 11/11/2015 của Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký;  Ban Tổ chức cuộc thi ban hành thể lệ cuộc thi như sau:
I. Đối tượng dự thi
- Tất cả người dân đang sinh sống và làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đều có quyền tham gia dự thi ( (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo) mỗi người chỉ được tham gia 01 bài dự thi
II. Nội dung, hình thức thi
1. Nội dung dự thi, gồm hai phần:
- Phần thứ nhất: Trả lời câu hỏi của Ban Tổ chức cuộc thi về một số nội dung Luật HTX năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; về trình tự, thủ tục đăng ký lại, chuyển đổi HTX, thành lập mới HTX...( có bộ câu hỏi và đáp án ban hành kèm theo)
- Phần thứ hai: Viết bài tự luận về những mô hình HTX kiểu mới, hoạt động hiệu quả; về những khó khăn vướng mắc trong việc chuyển đổi, đăng ký lại HTX theo Luật HTX năm 2012; về những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong tổ chức hoạt động HTX, giúp HTX sản xuất, kinh doanh hiệu quả trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng với khu vực và thế giới.
2. Hình thức thi:
Thi viết. Bài dự thi thực hiện bằng Tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên giấy khổ A4. Khuyến khích các bài dự thi có hình ảnh, tư liệu minh họa.
III. Quy định về bài dự thi
1. Yêu cầu về nội dung
- Đúng chủ đề, thể lệ, nội dung cuộc thi; nội dung bài thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chủ thích rõ ràng
- Nội dung bài thi chưa từng sử dụng đăng trên các báo, tạp chí hay các phương tiện thông tin đại chúng khác.
- Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước Việt nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.
- Trường hợp vi phạm các quy định trên sẽ bị hủy bài thi hoặc hủy giải thưởng; nếu vi phạm nghiêm trọng có thể gửi các cơ quan công an để xem xét, xử lý theo pháp luật.
2. Yêu cầu về hình thức
- Bài dự thi được thực hiện bằng Tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên giấy A4; đánh số trang theo thứ tự; bảo đảm nghiêm túc, sạch sẽ, dễ đọc, trả lời đầy đủ câu hỏi đúng thể lệ cuộc thi. Trường hợp bài dự thi có nhiều trang phải đóng lại thành quyển. Trang bìa bài thi ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; địa chỉ ( nơi ở hoặc nơi học tập hoặc nơi công tác) của người dự thi. Ngoài phong bì của bài dự thi ghi rõ : “ Bài dự thi tìm hiểu Luật HTX năm 2012”
- Khuyến khích các bài dự thi có hình ảnh, tư liệu minh họa
3. Lưu giữ các bài thi
Liên minh HTX tỉnh lưu giữ các bài dự thi vòng sơ khảo. Bài dự thi đạt giải cao vòng sơ khảo sẽ được đăng tải trên trang web Liên minh HTX tỉnh, thời báo Kinh doanh, báo Quảng Bình và được sử dụng làm tư liệu để phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
IV. Phạm vi, thời gian tổ chức cuộc thi, địa điểm nhận dự thi
1. Phạm vi tổ chức cuộc thi
Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2012 được tổ chức đối với tất cả người dân đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Quảng Bình.
2. Thời gian phát động, tổng kết, gửi bài, nhận bài dự thi, địa điểm nhận bài dự thi
2.1 Thời gian phát động, tổng kết cuộc thi
- Liên minh HTX Việt Nam tổ chức Lễ phát động cuộc thi tại thủ đô Hà Nội, xong trước ngày 30/11/2015.
- Liên minh HTX Việt Nam sẽ tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi toàn quốc vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày HTX Việt Nam, tại thủ đô hà Nội; xong trước ngày 11/4/2016.
- Liên minh HTX tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng cuộc thi;  xong trước ngày 15/12/2015
- Liên minh HTX tỉnh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi vòng sơ khảo ở tỉnh: Thời gian hoàn thành gửi bài dự thi vòng sơ khảo về Liên minh HTX tỉnh: Trước 17h00 ngày 15/2/2016. Thời gian Ban Tổ chức cuộc thi tại tỉnh lựa chọn, gửi bài dự thi xuất sắc về Liên minh HTX Việt Nam dự vòng chung khảo: Trước 17h00 ngày 15/3/2016. Thời gian tổng kết và trao giải vòng sơ khảo: Trước ngày 30/3/2016.
2.2 Địa điểm gửi bài, nhận bài thi
- Nhận bài dự thi tại Trụ sở cơ quan Liên minh HTX tỉnh. Số 72, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới.
- Cá nhân dự thi có thể gửi bài dự thi trực tiếp về Liên minh HTX tỉnh hoặc gửi tại HTX mình, sau đó HTX tổng hợp và gửi về Liên minh HTX tỉnh theo thời gian quy định.
V. Ban Tổ chức cuộc thi
- Ban Tổ chức cuộc thi ở cấp tỉnh do Liên minh HTX tỉnh quyết định thành lập, có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức cuộc thi trên phạm vi toàn tỉnh
- Ban Tổ chức cuộc thi có Tổ thư ký giúp việc. Tổ thư ký giúp việc có trách nhiệm tham mưu Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi tổ chức thực hiện cuộc thi tại địa bàn tỉnh.
VI. Ban Giám khảo cuộc thi
- Ban Giám khảo vòng sơ khảo do Trưởng ban tổ chức cuộc thi Liên minh HTX tỉnh quyết định thành lập, có trách nhiệm tổ chức chấm thi vòng sơ khảo ( gọi chung là Ban Giám khảo vòng sơ khảo)
- Ban Giám khảo có nhiệm vụ xây dựng tiêu chí, thang điểm, chấm thi trung thực, chính xác, công bằng và khách quan; báo cáo kết quả chấm thi cho Ban Tổ chức cuộc thi.
- Tổ thư ký có nhiệm vụ in ấn tài liệu, nhận bài thi, ghi điểm, biên bản, tổng hợp kết quả chấm thi và thực hiện một số nhiệm vụ khác phục vụ việc chấm thi theo yêu cầu của Ban Giám khảo
VII. Giải thưởng cuộc thi
1. Ở Trung ương
1.1 Cơ cấu giải thưởng:
- Một giải đặc biệt: 12.000.000 đồng
- Một giải nhất: 8.000.000 đồng
- Mười giải nhì, mỗi giải: 5.000.000 đồng
- Hai mươi giải ba, mỗi giải: 3.000.000 đồng
- Ba mươi tám giải khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồng
Trường hợp các bài thi có số điểm bằng nhau thì bài thi được trình bày công phu, sinh động, có tranh ảnh, tư liệu minh họa sẽ được chọn để trao giải.
1.2 Hình thức thưởng
- Ban Tổ chức cuộc thi Liên minh HTX Việt Nam tặng Giấy chứng nhận và giải thưởng cuộc thi cho các cá nhân có bài thi đạt giải.
-  Báo Thời báo Kinh doanh của Liên minh HTX Việt Nam sẽ tặng Báo miễn phí một năm cho các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi.
1.3 Các hình thức khen thưởng khác:
a. Ban Tổ chức cuộc thi Liên minh HTX Việt Nam tặng giải phong trào cho các tập thể là Ban Tổ chức cuộc thi Liên minh HTX các tỉnh, thành phố có thành tích trong tổ chức, phát động tham gia hưởng ứng cuộc thi trên cơ sở các tiêu chí: Có số lượng người dự thi cao nhất, nhiều giải thưởng nhất, tỷ lệ người tham gia so với dân số, tỷ lệ bài đượcgiải so với tổng số bài dự thi cao nhất, thực hiện tốt công tác tổ chức cuộc thi..., với cơ cấu sau:
- Một giải nhất: 20.000.000 đồng
- Hai giải nhì:: mỗi giải 15.000.000 đồng
- Ba giải ba, mỗi giải 10.000.000 đồng
- Mười giải khuyến khích, mỗi giải  5.000.000 đồng
b. Ban Tổ chức cuộc thi Liên minh HTX Việt Nam tặng giải phong trào cho các tập thể là các HTX có số lượng người dự thi cao nhất, nhiều giải giải thưởng nhất..., với cơ cấu cụ thể:
- Một giải nhất: 15.000.000 đồng
- Hai giải nhì, mỗi giải: 10.000.000 đồng
- Ba giải ba, mỗi giải: 7.000.000 đồng
- Hai mươi giải khuyến khích, mỗi giải : 5.000.000 đồng
c. Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam tặng Bằng khen cho một số tập thể và cá nhân khác có thành tích trong việc đóng góp, hỗ trợ vật chất và các điều kiện bảo đảm, góp phần tổ chức thành công cuộc thi.
1.4 Nguồn kinh phí
Kinh phí chi giải thưởng từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa.
2. Ở Liên minh HTX tỉnh
- Liên minh HTX tỉnh tổ chức trao giải thưởng cuộc thi cho các cá nhân đạt giải vòng sơ khảo theo tiêu chí cấp mình.
2.1 Cơ cấu giải thưởng
          - Một giải đặc biệt: 2.000.000 đồng
- Một giải nhất: 1.500.000 đồng
- Ba giải nhì, mỗi giải: 1.000.000 đồng
- Năm giải ba, mỗi giải: 500.000 đồng
- Năm giải khuyến khích, mỗi giải: 200.000 đồng
Trường hợp các bài thi có số điểm bằng nhau thì bài thi được trình bày công phu, sinh động, có tranh ảnh, tư liệu minh họa sẽ được chọn để trao giải.
1.2 Hình thức thưởng
- Ban Tổ chức cuộc thi Liên minh HTX Quảng Bình tặng Giấy chứng nhận và giải thưởng cuộc thi cho các cá nhân có bài thi đạt giải.
 VIII. Về công tác chỉ đạo
 Đây là một trong những nội dung chương trình thực hiện Chỉ thị số 19/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ giao về việc thi hành Luật HTX năm 2012, góp phần bảo đảm tiến độ chuyển đổi, đăng ký lại HTX theo Luật định, Liên minh HTX tỉnh đề nghị các đơn vị HTX quan tâm, bố trí kinh phí, vận động, chỉ đạo cán bộ, thành viên, người lao động trong HTX tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi thiết thực, hiệu quả nhất; đề nghị và kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, HTX, tổ hợp tác, thành viên HTX trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tích cực tham gia cuộc thi này
         
                                                                        
                                                                                    TM/ BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                TRƯỞNG BAN

 Nơi nhận;
- Liên minh HTX VN;
-  UBND tỉnh;                  báo cáo
- T.trực, Trưởng các bộ phận;
- Các HTX thành viên;                                                                                
- Lưu VT.                                                                                Đoàn Đức Trung


 Chi tiết câu hỏi Cuộc thi  tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2012 xin xem file đính kèm:

 https://drive.google.com/file/d/0B_o7r3EtftaGNDlKMV9EcmNyMFU/view?usp=sharing
 
                           
                             
                                                          
                                                                                  
                                                                                          

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

04/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường vai trò của các sở, ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế tập thể và mô hình hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 03/08/2022

124/2021/TT-BTC

Thông tư 124/2021/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025

Ngày đăng: 13/06/2022

6447/VPCP-NN

tình hình hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký, tổ chức lại theo Luật

Ngày đăng: 08/06/2022

Số: 504/LMHTX

Về tạo điều kiện kết nối Cung cầu tiêu thụ sản phẩm

Ngày đăng: 24/04/2022

 
Liên kết website
Thống kê
  • Đang truy cập6
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay1,287
  • Tháng hiện tại79,093
  • Tổng lượt truy cập1,413,694
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây