Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật HTX năm 2012

Thứ năm - 26/11/2015 20:28
Bộ câu hỏi chuẩn của cuộc thi : https://drive.google.com/file/d/0B_o7r3EtftaGNDlKMV9EcmNyMFU/view?usp=sharing

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     LIÊN MINH HTX                                       Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

     Số:        /KH- LMHTX                                Quảng Bình, ngày     tháng 11  năm 2015
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2012
 
Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã;
Căn cứ Kế hoạch số 703/KH-LMHTXVN ngày 15/10/2015 về tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2012 của Liên minh HTX Việt Nam,
Thường trực Liên minh HTX tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ( gọi tắt là cuộc thi) cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
a, Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật HTX năm 2012 đến các đối tượng là cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan Liên minh HTX tỉnh; cán bộ, thành viên người lao động trong các HTX và nhân dân; giải đáp, hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi, đăng ký lại HTX, bảo đảm Luật Hợp tác xã được triển khai một cách hiệu quả và thực sự phát huy hiệu lực trong thực tiễn; góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về HTX đi vào cuộc sống, đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi, đăng ký lại HTX theo luật định, phấn đấu đến hết 30/6/2016 có 100% HTX chuyển đổi, đăng ký lại theo đúng quy định.
Đồng thời nhằm tuyên truyền về những mô hình mới, điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong tổ chức hoạt động HTX, giúp HTX sản xuât, kinh doanh hiệu quả trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng với khu vực và thế giới.
b, Cuộc thi thiết thực chào mừng Đại hội XII của Đảng (nhiệm kỳ 2016-2020), Đại hội V của Liên minh HTX Việt Nam (nhiệm kỳ 2015-2020), 23 năm ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam (29/10/1993- 29/10/2015) và kỷ niệm 70 năm ngày HTX Việt Nam ( 11/4/1946-11/4/2016)
2. Yêu cầu
a, Cuộc thi phải bám sát nội dung Luật Hợp tã xã năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; các tài liệu phục vụ cuộc thi được chuyển tải đến các đối tượng dự thi phải đảm bảo ngắn gọn, súc tích, đầy đủ, kịp thời, góp phần giải đáp, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi, đăng ký lại HTX; bài dự thi phải bảo đảm nghiêm túc, sạch sẽ, dễ đọc, trả lời đầy đủ câu hỏi đúng thể lệ cuộc thi.
b, Thu hút được đông đảo đối tượng tham gia dự thi, phấn đấu có 100% cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan Liên minh HTX tỉnh và có ít nhất 90% cán bộ, thành viên HTX có bài dự thi.
c, Đây là đợt sinh hoạt chính trị thiết thực, Thường trực Liên minh HTX tỉnh yêu cầu toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong cơ quan; cán bộ, thành viên HTX nghiêm túc tham gia cuộc thi, bảo đảm cuộc thi đúng thể lệ, kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả nhất.
d, Kết quả tham gia hưởng ứng cuộc thi của các cá nhân, các HTX sẽ là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, xếp loại, khen thưởng năm 2015-2016.
II. Nội dung, hình thức cuộc thi
1. Nội dung dự thi, gồm hai phần:
- Phần thứ nhất: Trả lời câu hỏi của Ban Tổ chức cuộc thi về một số nội dung Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; về trình tự, thủ tục đăng ký lại, chuyển đổi HTX, thành lập mới HTX...( có bộ câu hỏi và đáp án ban hành kèm theo)
- Phần thứ hai: Viết bài tự luận về những mô hình HTX kiểu mới, hoạt động hiệu quả; về những khó khăn vướng mắc trong việc chuyển đổi, đăng ký lại HTX theo Luật Hợp tác xã năm 2012; về những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong tổ chức hoạt động HTX, giúp HTX sản xuất, kinh doanh hiệu quả trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng với khu vực và thế giới.
2. Ban Tổ chức hưởng ứng phát động cuộc thi, triển khai thể lệ, câu hỏi, đáp án cuộc thi, chỉ đạo việc chấm thi vòng sơ khảo, tổng kết trao giải cuộc thi sơ khảo, chọn bài thi dự vòng chung khảo trong toàn hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.
3. Hình thức tổ chức: Thi viết. Bài dự thi thực hiện bằng Tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên giấy khổ A4. Khuyến khích các bài dự thi có hình ảnh, tư liệu minh họa.
III. Kế hoạch cuộc thi
1.  Ra Quyết định thành lập Ban tổ chức, Tổ thư ký  cuộc thi tại Liên minh HTX tỉnh; Xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2012; thể lệ cuộc thi; xong trước ngày 30/11/2015.
2. Tổ chức lễ phát động cuộc thi gắn với chào mừng 23 năm ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam; xong trước ngày 15/12/2015
3. Gửi câu hỏi, đáp án, thể lệ cuộc thi: Câu hỏi, đáp án và thể lệ cuộc thi sẽ được gửi bằng văn bản; trên trang web Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình, thông qua đài phát thanh truyền hình Quảng Bình, báo Quảng Bình; xong trước 15/12/2015.
4. Thu nhận bài dự thi và tổ chức chấm thi: Ban Tổ chức cuộc thi sẽ thu., nhận bài dự thi; thành lập Ban Giám khảo, tổ chức chấm thi, trao giải vòng sơ khảo trên cơ sở các bài dự thi gửi về; thời gian hoàn thành gửi bài dự thi về Liên minh HTX tỉnh: Trước ngày 15/2/2016. Lựa chọn 10 bài thi chất lượng cao gửi về Liên minh HTX Việt Nam tham gia vòng chung khảo: Trước ngày 15/3/2016
5. Thời gian tổng kết và trao giải vòng sơ khảo: Trước ngày 30/3/2016.
IV. Tổ chức Thực hiện
1. Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh chỉ đạo chung đối với cuộc thi. Thành lập Ban Tổ chức, tổ thư ký cuộc thi ( có quyết định kèm theo) để tổ chức triển khai cuộc thi đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, kế hoạch.
2. Văn phòng Liên minh HTX tỉnh phối hợp tham gia triển khai Kế hoạch cuộc thi, chủ trì công tác hậu cần, lập dự trù kinh phí phục vụ cuộc thi.
3. Đây là một trong những nội dung chương trình thực hiện Chỉ thị số 19/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ giao về việc thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, góp phần bảo đảm tiến độ chuyển đổi, đăng ký lại HTX theo Luật định, Liên minh HTX tỉnh đề nghị các đơn vị HTX quan tâm, bố trí kinh phí, vận động, chỉ đạo cán bộ, thành viên, người lao động trong HTX tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi, phấn đấu ít nhất 90% tổng cán bộ, thành viên, người lao động trong HTX có bài dự thi.
          Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2012 tại tỉnh Quảng Bình. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Tổ chức cuộc thi để xem xét, hướng dẫn kịp thời.      
                                                                            
                                                                                                  
                                                                                              CHỦ TỊCH
 Nơi nhận;
- Liên minh HTX VN;
-  UBND tỉnh;                  báo cáo
- T.trực, Trưởng các bộ phận;
- Các HTX thành viên;                      
- Lưu VT.                                                                            Ngô Gia Thởi
 
                                                                                         
                             
                                                          
                                                                                  
                                                                                          

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

04/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường vai trò của các sở, ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế tập thể và mô hình hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 03/08/2022

124/2021/TT-BTC

Thông tư 124/2021/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025

Ngày đăng: 13/06/2022

6447/VPCP-NN

tình hình hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký, tổ chức lại theo Luật

Ngày đăng: 08/06/2022

Số: 504/LMHTX

Về tạo điều kiện kết nối Cung cầu tiêu thụ sản phẩm

Ngày đăng: 24/04/2022

 
Liên kết website
Thống kê
  • Đang truy cập28
  • Hôm nay2,555
  • Tháng hiện tại44,148
  • Tổng lượt truy cập1,214,547
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây